Aanmelden groep 1

In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. Wel kunt u eventueel aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

Onze school heeft een ‘leerling plafond’. Wij werken met een maximumaantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij vaak meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hier voor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het Aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de Scholenwijzer bezoeken.

  1. Wij hanteren de volgende voorrangsregels:

    De ouder werkt zelf op de school;

Een oudere broer of zus zit al op de school;

Het kind gaat naar een voorschoolse voorziening (peuteropvang met voorschoolse educatie of  dagopvang) die nauw samenwerkt met de school.

 

Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind). Wij kijken uit naar uw aanmelding!

Gaat uw kind naar groep 2 t/m 8? Dan gelden bovenstaande afspraken niet en kunt u contact opnemen met de school.